PALVELUT & RATKAISUT

Toimitamme tarpeidenne mukaisia digitaalisia ympäristöjä. Nopeasti ja ketterästi askel askeleelta edeten, käyttäen omaa metamallipohjaista sovellukehitysalustaamme Ahjoa.

SUUNTA

Nopeasti tuloksia ymmärryksen ja päätöksenteon tueksi, pienillä panostuksilla ja kiinteään hintaan. Tuloksena on kalvoshown sijaan konkreettinen prototyyppi tai kehitysaskel.

MATKA

Mittatilausmatka juuri teidän tarpeidenne mukaiseen digitaaliseen ympäristöön. Alustava päämäärä on hahmotettu ja oikea tie löydetään pienin askelin, tarpeen mukaan suuntaa muuttamalla.

KARTTA

Palvelu pitkän tähtäimen palvelu- tai tuotekehityksen, toiminnan parantamiseen, vision kehittämiseen, tai tutkimukseen. Kartoitetaan mahdollisuuksia ja luodaan pohja tulevalle kehitykselle.

SUUNTA

Nopeasti tuloksia ymmärryksen ja päätöksenteon tueksi, pienillä panostuksilla ja kiinteään hintaan. Tuloksena on kalvoshown sijaan konkreettinen prototyyppi tai kehitysaskel.

Ota rohkeasti askel eteenpäin ja kerro haasteesi, ideasi tai suunnitelmastasi. Se ei maksa mitään.

Etsitään teille yhdessä paras ratkaisu.

Sinulla on idea, kehitysehdotus, tai huoli, jota haluat ymmärtää, testata, kehittää, tai myydä ajatusta eteenpäin. SUUNTA vastaa siihen mitkä ovat oikeat tavoitteet, miten kannattaa edetä ja mihin voimavaroja kannattaa suunnata. Tuloksia tulee nopeasti, pienillä panostuksilla ja kiinteään hintaan.

ALKU – lyhyt ilmainen työpaja asiantuntijamme kanssa, missä käymme huolesi, ideasi tai projektisi yhdessä läpi ja mietimme yhdessä kuinka olisi parasta jatkaa.

ASKEL – Ensimmäinen askel on vaikein, mutta myös tärkein. Jos sitä ei ota, ei koskaan opi uutta, eikä pääse mihinkään. Pienikin askel voi monissa tapauksissa tuottaa riittävästi ymmärrystä asian eteenpäin viemiseksi ja päätöksenteon tueksi. Työpajan aikana etsitään se kaikkein polttavin asia, mistä tehdään n. päivässä demo tai pikaprototyyppi, minkä perusteella asiaa voi arvioida ja viedä eteenpäin.

PYRÄYS – Etsitään yhdessä se tärkein asia, tavoite tai kokeiltava asia ja tehdään prototyyppi tai järjestelmän osa. Tuloksena on käyttökelpoinen, käsinkosketeltava ”oikea sovelluksen osa”, jota voidaan käyttää vaikka jatkokehityksen pohjana, kunhan siitä on kerätty palautetta käyttäjiltä, johtoryhmältä tai muilta asianomistajilta.

Esimerkkiasiakkaitamme: Nordic Element, TTY, Nokia

ALKU

Aloitustyöpaja asiantuntijamme kanssa. ILMAINEN ja ilman sitoumuksia!

ASKEL

Työpaja + pikaprototyyppi kiinteään hintaan 2000 €.

PYRÄYS

Tavoitteenasetanta ja viikon kehityssykli hintaan 5000 €.

MATKA

Mittatilausmatka teidän tai asiakkaidenne tarpeidenne mukaiseen digitaaliseen ympäristöön. Alustava päämäärä on hahmotettu ja oikea tie löydetään pienin askelin, tarpeen mukaan suuntaa muuttamalla.

Ota rohkeasti askel eteenpäin ja kerro suunnitelmastasi. Se ei maksa mitään.

Etsitään teille yhdessä paras ratkaisu.

MATKA on teidän tarpeistanne lähtevää räätälöityä järjestelmäkehitystä, konsultointia ja ylläpitoa. Tuloksena asiakkaan käytössä oleva pilotti tai lopullinen järjestelmä, jota jatkokehitetään asiakkaan tarpeiden mukaan. Ratkaisu voidaan luoda vaikka tyhjästä, mutta edullisin ja nopein tapa järjestelmäkehitykseen on käyttää Ahjo austaa.

Kehitystyö jäsennetään useimmiten pyräyksiksi, jolloin keskitytään aina tärkeimpään kehitettävään asiaan ja palautetta saadaan kerättyä koko ajan. Tämä säästää aikaa ja rahaa, ja lopputuloksena on juuri tarpeiden mukainen järjestelmä.

Järjestelmän ympäristö ja elinkaari sisältää tietysti myös paljon muutakin kuin vain kehitystyön. Huolehdimme niin halutessanne myös asennuksista, ylläpidosta, jatkokehityksestä, jne. Täysin sopimuksen mukaan.

Esimerkkiasiakkaitamme: Kymppivoima, Hyperkani, Nokia

ALKU

Aloitustyöpaja asiantuntijamme kanssa. ILMAINEN ja ilman sitoumuksia!

MITTATILAUSMATKA

Mittatilauskehitystä ja huolenpitoa. Sopimuksen mukaan.

X * PYRÄYS

Kehitystyötä pyräys kerrallaan. Viikon kehityssykli hintaan 5000 €.

KARTTA

Palvelu pitkän tähtäimen palvelu- tai tuotekehityksen, toiminnan parantamiseen, vision kehittämiseen, tai tutkimukseen. Kartoitetaan mahdollisuuksia ja luodaan pohja tulevalle kehitykselle.

Ota rohkeasti askel eteenpäin ja kerro suunnitelmastasi. Se ei maksa mitään.

Etsitään teille yhdessä paras ratkaisu.

Tutkimusmatka uusiin mahdollisuuksiin, tehokkaampaan toimintaan, tai jopa kokonaan uudenlaiseen toimintatapaan, tietoon tai ymmärrykseen ongelma-alueesta. Liikkeelle lähdetään (tutkimus)ongelmasta ja haetaan pitkän tähtäimen ratkaisuja. Tarpeen mukaan tehdään yhteistyötä kumppaneiden, kuten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Tuloksena on kartta, siis esimerkiksi visio toimintatavasta, digitaalisesta ympäristöstä, palvelusta tai tuotteesta, joka toimii pohjana tuleville kehityshankkeille. Palvelu sisältää usein ongelma-alueen kartoituksen, toimenpide-ehdotusten, ym. lisäksi kokeiluja, joita voidaan tehdä esimerkiksi Pyräyksinä.

Esimerkkiasiakkaitamme: Nokia, TTY, Tampereen Yliopisto

ALKU

Aloitustyöpaja asiantuntijamme kanssa. ILMAINEN ja ilman sitoumuksia!

TUTKIMUSMATKA

Sopimuksen mukaan.

X * PYRÄYS

Kehitystyötä pyräys kerrallaan. Viikon kehityssykli hintaan 5000 €.