Ahjo on Cometa Solutions Oy:n kehittämä metamallipohjainen integrointi- ja sovelluskehitysalusta. Ahjon avulla pystymme rakentamaan nopeasti ja joustavasti juuri teidän tarpeisiinne sovitetun digitaalisen ympäristön. Asiakkaana te hyödytte Ahjosta sekä ympäristön rakentamisen aikana että lopputulosta käyttäessänne.


Ahjoon perustuvan digitaalisen ympäristön etuja

Riippumatta siitä, onko kyseessä päätöksenteko-, tapahtuma-, oppimis-, projekti- tai vaikka suunnitteluympäristö, Ahjon muista erottuvat perusominaisuudet antavat tukevan pohjan sujuvalle yhteistyölle ja tehokkaalle työnteolle, nenäkkäin, etänä ja hybriditilanteissa. Työtä tehdään aidosti yhdessä ja toisten tekemät muutokset nähdään reaaliaikaisesti. Työn kannalta tärkeä tieto on integroitua ja aina saatavilla, muutokset ovat hallittuja, ja kommunikointi tapahtuu suoraan työn yhteydessä. Informaation saavutettavuus ja jatkuva näkyvyys auttavat paitsi työn tekemisessä, myös työn seurannassa ja organisaation päätöksenteossa.

Sekä asynkroninen että reaaliaikainen yhteistoiminta ovat Ahjon ydinominaisuuksia, eikä niitä varten tarvita erillisiä liitännäisiä tai laajennuksia. Kaikki keskenään työskentelevät osapuolet näkevät toistensa muutokset välittömästi ja pystyvät kommunikoimaan suoraan työn kontekstissa. Tämän seurauksena kynnys aloittaa ja jatkaa yhteistyötä on matala, mikä puolestaan johtaa parempaan kommunikointiin ja siten myös parempaan tehokkuuteen ja laatuun.

Ahjolla rakennetussa digitaalisessa ympäristössä oleva tieto säilytetään tietokannassa elementtitasolla ja kaikki muutokset tallennetaan välittömästi niiden tapahduttua. Tiedon yhdenmuotoisuus mahdollistaa tiedon linkittämisen, jäljittämisen sekä haut tietokantatasolla kaiken tiedon yli. Tämä puolestaan mahdollistaa navigoinnin, sääntötarkistelut, muunnokset ja muun yhteistoiminnan näkymien välillä.

 • Parempi kommunikointi työn yhteydessä.
 • Sujuvaa ja aitoa yhdessä tekemistä, asynkronisesti ja reaaliaikaisesti.
 • Kuhunkin tilanteeseen ja kontekstiin parhaiten sopivat kommunikointitavat.
 • Tieto on koko ajan kaikkien saatavilla ja voitte keskittyä tuottavan työn tekemiseen – yhdessä, ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Kitkattomampi työnkulku ja tilanteeseen sopivat työtavat.
 • Organisaation tehokkuus ja tiedonkäsittelyn laatu paranee.
 • Parempi tiedon oikeellisuus, jäljitettävyys ja navigoitavuus.
 • Parempi muutosten ja päätösten sekä niiden vaikutusten hahmottaminen.
 • Parempi pohja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten toteuttamiseen.
 • Sama HTML5 pohjainen järjestelmä toimii kaikilla laitteilla.

Rakentamisen aikainen tehokkuus

Metamallipohjaisuus tarkoittaa Ahjossa, että kaikki kohdealueet kuvataan samalla tavalla, metamalleina. Tämä mahdollistaa kaikille kohdealueille yhteisiä ominaisuuksia sekä nopean, ketterän ja joustavan ongelma-alue kohtaisen kehityksen.

Ahjo ja toimintatapamme antaa mahdollisuuden kehittää organisaationne kohdealueita pala kerrallaan ja integroida kehitystyön tulokset keskenään. Tällöin voidaan keskittyä ensin kaikkein tärkeimpiin osa-alueisiin, luottaen siihen että työ ei mene hukkaan.

Mahdollisuus isojen ongelma-alueiden ja tekemisen osittamiseen helpottaa siis asiakkaan tarpeiden mukaista iteratiivista ja inkrementaalista kehitystä ja järjestelmän evoluutiota. Samoista syistä voidaan kehittää helposti myös ratkaisuja, joilla ylitetään alunperin erillisten järjestelmien väliset rajat integroimalla sekä järjestelmien sisältämät tiedot että tehtävä työ uudenlaiseksi kokonaisuudeksi.

Ahjo sisältämät perustoiminnallisuudet vähentävät sekä kehitykseen, testaukseen että ylläpitoon vaadittavaa työmäärää. Myös tuotteemme sekä tuotteissamme olevat ominaisuudet ovat integroitavissa teille räätälöitävään järjestelmään. Alla muutamia esimerkkejä valmiiksi hyödynnettävistä ominaisuuksista:

 • reaaliaikainen kommunikaatio tekstillä, kuvilla sekä ääni ja videoyhteydellä.
 • asynkroninen kommunikointi erilaisten työkohteiden kautta sekä kontekstikohtaisilla keskustelualueilla
 • erilaiset fasilitointiominaisuudet
 • käyttöoikeuksien yhdenmukainen hallinta
 • automaattinen versionhallinta
 • jäljitettävyys, eri kohdealueiden integroitavuus
 • muutosten, riskien, analyysin, yms. vaikutusten kohdistaminen
 • muutosten reaaliaikainen näkyvyys kaikkialla
 • katselmointi-, tilakäyttäytymis-, notifikaatio-, ym. toiminnot.

Haluatko tietää lisää Ahjosta tai toiminnastamme?

OTA YHTEYTTÄ, ONNISTUTAAN YHDESSÄ

Jari Peltonen
Jari Peltonen
Articles: 10