Toimiva yhteistyö tuottaa tuloksia

Me tehdään softaa, jolla
te onnistutte yhdessä

Parempaa vuorovaikutusta

Sujuvampaa yhteistyötä

Reilumpaa päätöksentekoa

Parempaa vuorovaikutusta - Sujuvampaa yhteistyötä - Reilumpaa päätöksentekoa
Ajasta ja paikasta riippumatta

Ajasta ja paikasta riippumatta

Toimimaton yhteistyö hukkaa aikaa, rahaa, mahdollisuuksia ja motivaatiota

Eikö olekin turhauttavaa kun pitäisi toimia yhdessä, mutta vuorovaikutustavat, työtavat tai järjestelmät eivät tue tekemistä?

Me tehdään softaa, jotta te onnistutte yhdessä

Ajasta ja paikasta riippumatta.

Sujuvaa yhteistyötä

On sitten kyseessä päätöksenteko-, tapahtuma-, oppimis-, projekti- tai vaikka suunnittelutyö, yhteistyön sujuvuus ja kitkattomuus luo aikaansaamiselle pohjan. Nenäkkäin, etänä ja hybriditilanteissa.

Vaikuttavia ja oikeasti vuorovaikutteisia tapahtumia

Osallistujat haluavat vaikuttavan ja vuorovaikutteisen tapahtuman, missä koko tapahtumaan luennoista, työpajoista ja messuista aina sosiaaliseen kanssakäymiseen, voi osallistua käyttäen yhtä järjestelmää.

Tehokasta oppimista, ohjaamista ja valmentamista

Olisihan se hölmöä ja tehotonta jos oppimistapahtumaan osallistuvat joutuisivat kaivelemaan siihen liittyvät videoluennot, materiaalit, harjoitukset, ohjaussessiot, kommunikoinnin, jne eri paikoista. Eikö?

Reilua ja ammattimaista päätöksentekoa

Demokraattisen päätöksenteon kulmakivinä ovat reiluus, tasapuolisuus ja vääristymättömyys. Ammattimaisten kokousten tulee olla hyvin johdettuja ja kaikilla pitää olla samat mahdollisuudet osallistua.

Kaikkea tätä ja paljon muuta toimintanne mahdollistamiseen, esteiden kaatamiseen ja kitkanpoistoon.

Meistä sanottua

"Aidosti kuuntelevaa ja asiakkaan tarpeet huomioon ottavaa yhteistyötä sekä johdonmukaista ja selkeää toimintaa. Aikaansaatiin merkityksellisiä tuloksia."
Maija Ihantola
Ulos-Ut-Out tapahtuma
"Kovaa osaamista”
Timo Aittoniemi
Management Consultant, Pro Growth Oy
"Olimme etsimässä ratkaisua toiminnallemme keskeisen legacy-järjestelmän korvaamiseen. Ratkaistavia asioita olivat mm rajapintojen rakentaminen, datan tallennus ja -konversiot. Cometa hoiti projektin määrittelystä tuotantoon saakka asiantuntemuksella ja varmalla otteella ottaen huomioon projektin erityisvaatimukset. Meillä on erittäin hyvät kokemukset projektista ja tuen laadusta. Järjestelmä toimii kuin kello."
Ville Kovelo
Kymppivoima Oy
"Asiakaspalvelu 5/5 !"
Asiakaskysely
Suuri telepuolen toimija
"Cometan toiminta on vakuuttavaa. Osaamisen lisäksi ilahduttaa erityisesti asiakkaan auttaminen, toimiva yhteistyö ja ennakoiva suunnittelutyö."
Harri Välijärvi
Cirous Oy