Nuotio ja palloja

Hybridityö yhdistää lähi- ja etätyön parhaat puolet

Kun ihmiset katsovat 30 vuoden päästä tähän päivään, he ihmettelevät mikä hybridityön omaksumisessa oli niin vaikeaa.

Työn teon tulevaisuus on hybridi. Tämän sanomiseen ei tarvita suuria ennustajan lahjoja. Vaikka monet kaipaavat paluuta ainakin osittaiseen lähityöskentelyyn koronaeristäytymisen jälkeen, yhtä moni on ymmärtänyt aika- ja paikkariippumattoman työnteon edut.

Todennäköistä siis on, että tulevaisuudessa me teemme yhdessä töitä sekä paikan päällä että etänä, samaan tai eri aikaan, monimuotoisesti – tilanteesta riippuen.

Hybridityöhön siirtyminen ei aiheuta pelkästään riemunkiljahduksia. Organisaatioissa syitä tuskaan ovat muun muassa

  • Pinttyneet kommunikointi- ja työskentelytavat. Olemme tottuneet työskentelyyn kasvokkain eli siihen, että kaikki tekevät yhteistyötä samaan aikaan ja samassa paikassa. Erilaiseen työtapaan totuttelu vie aikansa ja vaatii energiaa.
  • Tekniikka ja käytännöt eivät tue aika- ja paikkariippumattomuutta. Jos oletus on, että kaikki ovat aina samaan aikaan samassa paikassa, oletetaan (usein virheellisesti) myös, että tieto liikkuu ja kaikilla on riittävä ymmärrys tavoitteista ja tilanteesta, vaikka mitään erityistä tukevia järjestelmiä ei olisi. Aika- ja paikkariippumattomuus taas vaatii, että näihin otetaan kantaa.
  • Pelko siitä, että jäämme paitsi jostain tärkeästä. Yhteisessä tilassa olevilla on omat keskustelut ja työskentelytavat. Jos en ole paikalla, saanko kaiken sen tiedon, mitä tarvitsen? Jäänkö paitsi jostain tärkeästä? Kuulunko porukkaan?

Hybridiyhteistyön esteet voidaan kuitenkin poistaa ja siten yhdistää lähi- ja etätyön parhaat puolet. Toivomme, että näistä vinkeistä on sinulle apua parempaan työntekoon.

Hybridityö mahdollistaa järkevän työnteon

Aito hybridimalli tarkoittaa sitä, että perinteisiä työnteon tapoja mietitään aiempaa kriittisemmin.

Me olemme tottuneet siihen, että asioita pitää hoitaa kasvokkain. Mutta onko se aina aidosti paras tapa tehdä yhteistyötä?

Korona-aika on kyseenalaistanut monen työreissun mielekkyyden. Jos asian voi hoitaa omasta työhuoneestaan yhtä hyvin kuin reissaamalla Müncheniin ja takaisin parin tunnin tapaamisen takia, miksi reissuun pitäisi lähteä?

Teknologia on antanut meille jo pitkään mahdollisuuden toisenlaiseen työntekoon. Me voimme tehdä työtä ja kohdata toisemme virtuaalisissa työtiloissa, jossa kaikki tarvitsemamme tieto on kootusti saatavilla.

Voimme myös päättää, missä teemme työmme – ja milloin. Jokainen voi osallistua työhön hänelle sopivimmalla tavalla. Kyse on vain siitä, että johto ja organisaatio mahdollistaa tämän muutoksen.

Jotkut asiat on parasta hoitaa edelleen kasvokkain. Voisiko sellaiset keskittää vaikkapa muutamaan toimistopäivään ja vapaampaan tapahtumaan kuukaudessa?

Asetetaan työn teolle selkeät pelisäännöt ja raamit, mutta annetaan tekijöiden tehdä niiden sisällä työnsä sillä tavoin, mikä on sekä heille että kokonaisuuden kannalta järkevintä.

Ja työreissut ulkomaille – kyllä ne vain vähenevät.

Hybridityö mahdollistaa asioiden yhdessä työstämisen

Oletko koskaan istunut palaverissa, jossa puhuja esittelee monikymmensivuista Powerpoint-esitystä ja muut kuuntelevat hiljaa? Esityksen jälkeen on sitten kommenttien ja kysymysten vuoro. Kukaan ei sano mitään. Miksi?

Siksi, että esitystä ei ole tehty aidossa yhteistyössä, eikä kukaan ole pystynyt tutustumaan käsiteltävään asiaan etukäteen.

Perinteisessä mallissa yksi ihminen vääntää presistä hiki hatussa yön pikkutunteina, jotta saa sen valmiiksi kokousta varten. Palautetta on turha odotella, koska toiset ihmiset näkevät asian vasta ensimmäistä kertaa esittelyvaiheessa.

Työn laadun ja tehokkuuden kannalta on edullista, että asioita voidaan valmistella, työstää ja arvioida aidosti ja avoimesti yhdessä.

Kun lopputulos vaatii useamman ihmisen panosta, aikariippumattomuus- tai pitkälle ajanjaksolle ajateltu työ vaatii yhteisen työtilan, missä jokainen voi käydä edistämässä työtä määräaikojen puitteissa silloin, kun se on itselle sopivinta. Muut työhön osallistuvat voivat nähdä välitulokset ja ottaa ne huomioon omassa työssään.

Työn edistymistä voi myös seurata ja kommentoida työn aikana, eikä vasta lopussa, kun ”kaikki on valmista”. Lopputulos on parempi, asiat etenevät aidossa yhteistyössä ja kokousten yksinpuhelut vähenevät.

Hybridityö ei tarkoita kammioon hautautumista

Vaikka työkäytäntömme ja yhteistyön tekemisen tapamme muuttuvat, sen ei pidä mitätöidä tarvettamme sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Meistä jokainen kaipaa hetkiä, jolloin voimme heitellä vapaamuotoisesti ideoita, kysellä kuulumisia, työstää asioita ja ratkoa ongelmia porukassa. Tämä on oleellista myös luottamuksen ja organisaation kulttuurin rakentumisen kannalta. ”Miten sulla menee” on tärkeä kysymys. Näille kysymyksille ja tällaisille hetkille pitää varata mahdollisuus.

Hybridimalli ja toimiva yhteistyön alusta mahdollistaa sen, että myös tällaiselle riittää aikaa. Mikään ei nimittäin ole sosiaalisesti kuormittavampaa kuin se, että joku repäisee hihasta ja kaipaa juttukaveria tai ”ideointia” juuri silloin, kun sinulla on flow-tila tai vuoden tärkeimmän aivotyön deadline painaa päälle.

Yhteisillä pelisäännöillä ja sitä tukevalla alustalla tällaiset tilanteet olisi kuitenkin vältettävissä. Kun ihmiset saavat paremmin ja rauhassa aikaiseksi, heillä on myös niin halutessaan mahdollisuus osallistua vaikkapa joka aamuisille virtuaaliaamukahveille.


Me muuten tehdään digitaalisia yhteistyöympäristöjä jotta te, aikaansaavat ammattilaiset, onnistutte yhdessä ajasta ja paikasta riippumatta. Varaillaanko vaikka juttutuokio?

OTA YHTEYTTÄ, ONNISTUTAAN YHDESSÄ

Jari Peltonen
Jari Peltonen
Articles: 10